Waterman Home    
Home Entertrainment Training & Coaching Consultancy Wie Zijn Wij? Contact

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
    Praktijkvoorbeelden
A.) Werving & selectie:
Ondersteuning bij de afstemming van het personeelsbeleid op het ondernemingsbeleid. De volgende vragen spelen hierbij een belangrijke rol:
Welke cultuur wil een organisatie creëren/behouden? Wat is gezien de ambitie van de organisatie wenselijk bij het aannamebeleid? (opleidingsniveau, ervaring, leeftijd, doorgroeimogelijkheden.) Sluit het huidige aanamebeleid hier voldoende op aan? Welke aanpassingen zijn evt noodzakelijk?
B.) Analyse van de interne klanttevredenheid:
Dit kan bv door een enquâte af te nemen onder het personeel. Wat leeft er onder het personeel? Hoe kijken zij aan tegen het gevoerde beleid? En waarom? Waar zijn zij tevreden over en waar hebben zij voorstellen ter verbetering? Is duidelijk wat er van hen verwacht wordt/wat het bedrijf wil etc?
Hierdoor is het mogelijk om in zeer korte tijd inzicht te krijgen in uw organisatie en indien nodig tijdig in te spelen op zaken zonder af te gaan op vermoedens en geruchten.

C.) Overige ondersteuning van P &O:
Bijvoorbeeld door een extern adviseur beschikbaar te stellen, die op continue of tijdelijke basis aanwezig is voor medewerkers die daar behoefte aan hebben (soort spreekuur idee). Deze kan fungeren als vraagbaken, luisterend oor etc Voordeel is dat deze persoon objectief is, hierdoor wellicht eerder benaderbaar voor mensen. Bij gebrek aan tijd en personeel op P & O is dit een goede ondersteuning om feeling te houden met uw personeel en kan deze praktische adviezen doorgeven

Onze werkwijze