Waterman Home    
Home Entertrainment Training & Coaching Consultancy Wie Zijn Wij? Contact

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
    Praktijkvoorbeelden

Een Verrassende Break Boordeweek


Entertrainment
Wijn (bier, cocktail) proeverij

Thema
Smaken verschillen, meningen en visies (mensen) ook!

Inhoud
Een korte inleiding ter toelichting van de entertrainingsessie door bv de directeur of iemand van Waterman. Dit om enthousiasme en betrokkenheid te creëeren en het doel duidelijk te maken.Op het bedrijf in informele fotoís van medewerkers tijdens het werk getoond worden via bv een beamer. Er kan gekozen worden om medewerkers van verschillende afdelingen met elkaar te laten proeven om eilandencultuur te voorkomen en saamhorigheid te genereren. Aansluitend kan er na de proeverij een afsluiting zijn door bv de directeur, waarin nogmaals de link wordt gelegd van de proeverij naar de praktijk. Namelijk dat veel besluiten door iedereen anders worden geinterpreteerd en beleefd. En dat dat ook niet erg is, zolang er respect voor elkaars mening is en je open staat om van elkaar te leren. Verandering niet erg is maar juist de smaakpapillen stimuleert, ofterwijl je horizon verbreed wordt door nieuwe dingen te proberen, het leven boeiender maakt (verandering van spijs doet!).


Een Verrassende Break Boordeweek

Entertrainment
Brainstormsessie + massage

Thema
Zorgen moet je doen, niet maken!

Inhoud
Door ontspanning kunnen uw mensen zich vervolgens beter inspannen. Zorgen voor uw personeel is voorkomen dat het personeel uw zorg wordt! Ter opening kan gestart worden met een informele brainstormsessie, waarin de medewerkers aan mogen geven waar ze zich zorgen over maken (toekomst bedrijf, communicatie, werkklimaat,.) en wat zij zien als mogelijke oplossingen. Als beloning worden uw mensen hierna lekker verwend met bijvoorbeeld een massage! Belangrijke tip die meegegeven wordt is dat ontspanning tijdens werk essentieel is (dus bv op tijd pauzes nemen) en op tijd aangeven waar ze zich zorgen over maken en zelf ook met voorstellen komen.


Switch

Hebben vergaderingen, overleg, etcnog niet voldoende geholpen om de samenwerking verbeteren? Is het ìwij gevoelî en respect nog niet optimaal door gebrek aan inzicht in elkaars funkties? Doe eens iets totaal anders

Entertrainment
De rollen worden omgedraaid

Thema
Meer begrip en inzicht in elkaars werk!

Inhoud
Laat uw medewerkers ervaren hoe het is om op een andere werkplek te werken of een andere funktie te hebben. Immers doen is de beste leerschool. De volgende beroemde uitspraak is er niet voor niets,

"Ik hoor en vergeet, ik zie en herinner, ik doe en begrijp." –Confucius

Professionals begeleiden uw organisatie en de mensen bij dit ìSWITCH projectî. De medewerkers zullen ervaren hoe het is om op de plek en in de positie te zijn van hun collega. Begrip, respect voor de ander zal hierdoor vergroot worden, eveneens is de kans groot dat zij hun eigen funktie weer meer gaan waarderen. De vanzelfsprekendheid neemt af. Ook is het inzicht in de afhankelijkheid van elkaar goed om het nut van samenwerken aan te tonen. Als dit besef groeit, neemt de synergie toe! Bovendien geeft het een frisse kijk op de dagelijkse gang van zaken en zijn de mensen even weg van hun eigen werkzaamheden. Een leuke en leerzame break!

Onze werkwijze