Waterman Home    
Home Entertrainment Training & Coaching Consultancy Wie Zijn Wij? Contact

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
    Onze werkwijze

Bij een entertrainment-, trainings/coachings- of consultancytraject worden de volgende stappen doorlopen:

1.) Voortraject
Persoonlijke kennismaking met de opdrachtgever (klikt het?) Aanleiding van de aanvraag (achtergrondinfo) Wat is het doel? Globale behoefte bepalen Vaststellen van de specifieke behoefte(s).Wat is het verwachte resultaat? Hoeveel tijd is er voor het totale traject? Wanneer is de gewenste deadline?Data afstemmen Bepalen van verder communicatieverloop (wie moet welke info waar/wanneer hebben en in welke vorm?)Wie is de vaste contacpersoon ? Vastleggen van gemaakte afspraken (is er duidelijkheid en overeenstemming?) Indien van toepassing persoonlijke geprekken met deelnemers (of een aantal afgevaardigden) om hun wensen en concrete praktijkvoorbeelden te inventariseren Verspreiden van schriftelijke intakeformulieren voor de overige deelnemers Evt terugkoppeling indien de behoeftes vd deelnemers afwijken van de behoefte vd opdrachtgever (dan is een aanpassing noodzakelijk) Bespreking van de eerste opzet van het programma/advies Evt aanpassing en terugkoppeling

2.) Uitvoering
Op de afgesproken data/locatie zal het daadwerkelijke traject plaatsvinden. Het vooraf besproken programma is de leidraad, maar afhankelijk van wat er tijdens het traject gebeurt, wordt naar wens afgeweken als dit ten goede komt van het resultaat. De input van de deelnemers speelt hierbij een belangrijke rol. Ter controle worden de aangegeven verwachtingen voor de start genoemd, om tussentijdse veranderingen indien mogelijk nog mee te nemen Aan het einde van elke bijeenkomst wordt er geŽvalueerd (wat wordt als positief en als verbeterpunten ervaren? Is de juiste koers gekozen?) Bij een entertrainment-, trainings- en coachingstraject is er daarnaast voor de deelnemers een origineel en toepasselijk aandenken.

3.) Tussentijdse evaluatie
Tussen de laatste bijeenkomst en de volgende wordt steeds gekeken naar de status van het traject. Zijn er nog aanpassingen nodig? Is er belangrijke nieuwe informatie?

4.) Definitieve evaluatie
Na afloop van een traject wordt bekeken in hoeverre aan de verwachtingen is voldaan, zowel dmv mondelinge als schriftelijke evaluaties.

5.) Natraject
Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever, wordt er op regelmatige basis contact gehouden, om zodoende de herinnering aan het traject levend te houden!

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen