Waterman Home    
Home Entertrainment Training & Coaching Consultancy Wie Zijn Wij? Contact

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
    Praktijkvoorbeelden
Groepstraining: Effectief leidinggeven
Aan de hand van persoonlijke gesprekken en ingevulde intakeformulieren van deelnemers voorafgaand aan de training, wordt ingegaan op individuele leerdoelen. Daarnaast is het uitwissselen van kennis en ervaring tussen de deelnemers onderling en het groepsproces een extra toegevoegde waarde. Om persoonlijke aandacht te waarborgen is het maximum aantal deelnemers 10.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens deze 3-daagse training zijn:
Management en leiderschap Flexibel leidinggeven-> stijl aanpassen tijdens de groei van het team Zelfsturend vermogen stimuleren door coachen Tactisch delegeren Positief omgaan met conflicten Mensen motiveren door professionele funktionerings- beoordelingsgesprekken Time management
Praktische theorie die aansluit op de werksituaties van de deelnemers wordt afgewisseld door het bespreken van cases en/of rollenspelen met een professionele acteur. De training wordt afgesloten met voor iedere deelnemer een persoonlijk actieplan, waarin zijn/haar sterke punten en leerpunten staan omschreven en de tips die zij hebben gekregen tijdens de training.

Individuele coaching: Assertief communiceren
Sessies van maximaal een dagdeel (3 uur) worden zodanig opgesteld in overleg met de deelnemer, dat direct na de coaching het geleerde in de praktijk gebracht kan worden. Het onderwerp moet dus aansluiten op een praktijksituatie in die betreffende periode. Doordat de coaching gericht is op slechts 1 deelnemer en veel intensiever is dan een groepstraining, gaat het leerproces hierbij sneller dan bij een training.

Deze coaching is bedoeld voor mensen die onderstaande punten willen leren:
Nee zeggen Conflicten als een uitdaging zien Eigen mening en ideŽen naar voren durven brengen Professioneel presenteren van jezelf of een plan Gelijkwaardig overkomen tijdens vergaderingen/overleg Sterk onderhandelen Overtuigen van hogere funktionarissen Iemand op zijn/haar gedrag durven aanspreken
Onze werkwijze